Disclaimer

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van JazzBoZ. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze voorwaarden. Deze website bevat informatie afkomstig van JazzBoZ. Ondanks de grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie incorrect en/of incompleet zijn. In geen enkel geval is JazzBoZ aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website. Tevens behoudt JazzBoZ te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in alle informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen.

E-mailgebruik
Elke e-mail die binnenkomt bij JazzBoZ wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. JazzBoZ kan in geen enkel geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De naam-, adres- en telefoonnummergegevens die worden opgegeven voor de beantwoording van een e-mail, zullen alleen voor dit doel door JazzBoZ worden gebruikt.

Privacystatement
JazzBoZ respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. JazzBoZ houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van onze website. Hiermee kan JazzBoZ haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

Link naar website derden
Deze website kan een link aangeven naar een of meerdere websites die door andere partijen dan JazzBoZ worden geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. JazzBoZ' advies heeft geen zeggenschap over deze websites, en kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

Auteursrechten
JazzBoZ behoudt zich het auteursrecht op de via jazzboz.nl verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal, uitdrukkelijk voor. Het is derhalve niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van JazzBoZ.

footervoconcert